نمایش خلاق

نمایش خلاق

Current Status
ثبت نام نشده
قیمت
150000
حالا شروع کنید

توضیحات دوره

  • کارگاه نمایش خلاق با محیا نمازی
  • نمایش عروسکی
  • ایده های خلاق
  • تنوع در نمایش

محتویات دوره

باز کردن همه
محتویات درس
0% کامل شده 0/1 مراحل