نمایش خلاق

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده

توضیحات دوره کارگاه نمایش خلاق با محیا نمازینمایش عروسکیایده های خلاقتنوع در نمایش

ادامه خواندن نمایش خلاق

آفرينش ٢

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده

توضیحات آفرینش 2 از سه سال و دو سه ماه تا ٤ توضیحات کلیدی This content is only available to members.

ادامه خواندن آفرينش ٢

آفرینش ١

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده

شرح دوره برای بچه های دو سال و نه ماه تا سه سال و دو سه ماه شما برای دیدن این دوره باید عضو آفرینش باشید

ادامه خواندن آفرینش ١