پکیج تخصصی آموزش دو زبانه شطرنج به همراه نمایش عروسکی

85,000 تومان

۸جلسه ویدئو ضبط شده
مربی :میترا هنرمند
مربی زبان:دینا فرازیان

توضیحات

۸جلسه ویدئو ضبط شده
مربی :میترا هنرمند
مربی زبان:دینا فرازیان