چگونه آرامش را به خود و کودکانمان بازگردانیم؟

بر پایه آرای کارشناسان و صاحب نظران، رشد و پیشرفت آتی هر جامعه و کشوری، در گروی سلامت و رشد همه سویه ی کودکان و نوجوانان آن جامعه برنامه ریزی…

ادامه خواندن چگونه آرامش را به خود و کودکانمان بازگردانیم؟

عدم قبولی کنکور پایان زندگی نیست!!

این روزها همه جا سخن از جوابهای کنکور است و خوشحالی عده ای و ناکامی و غمگینی عده زیادتری از جوانها و از همه بدتر ناراحتی خانواده های آنها. چرا…

ادامه خواندن عدم قبولی کنکور پایان زندگی نیست!!

گفتگو خواندنی سرکار خانم رویا شهری با سایت کتابک

گفتگو خواندنی سرکار خانم رویا شهری با سایت کتابک. خانم رویا شهری برنامه‌ریز آموزشی بخش کودکان موسسه آوند می باشند. در این گفتگو جذاب ایشان از ادبیات کودکان می گویند…

ادامه خواندن گفتگو خواندنی سرکار خانم رویا شهری با سایت کتابک