سلام. پسری ۱ ساله دارم که حدود ۳ ماه است برای خواب به من وابسته شده. یعنی حتما باید در بغلم بخوابد و وقتی خوابش عمیق شد میتوانم او را در تختش بگذارم. اگر بخواهم او را در تختش بگدارم تا خودش بخوابد گریه اش قطع نمی شود و طاقت نمیارم رهایش کنم. آیا خوابیدن او کنار خودم تا وقتی عمیق شود به وابستگی بیشتر او دامن نمیزند و در رشد روانی او مشکلی ایجاد نمیکند؟ اگر بله چطور میتوانم او را برای خوابش کم کم مستقل کنم؟


كودك از ٦ تا ١٨ ماهگى بسيار به مادر وابسته است و شايد علت اين وابستگى براى خواب اين باشد و او را به حال خودش رها نكنيد تا خوابش ببرد و سعى كنيد قبل از خواب برايش قصه بخوانيد و او را مطمئن كنيد كه تا زمانى كه خوابش ببرد پيش او خواهيد بود. باتشكر، نازنين عين اليقين

آخرین تغییر:
2017-04-24 05:52
نویسنده :
موسسه آوند
تجدید نظر:
1.0
امتیاز متوسط0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.